Ny Onsalaväg?

Vi arbetar på att svaret skall bli Nej!

Föreningen Värna Onsala bildades i december 1997 och har motarbetet förslag om ny väg 940 sedan dess.

Trafikverket har fastställt arbetsplanen för ny väg 940 Rösan - Forsbäck.

Vi har på överklagat Trafikverkets beslut om ny Onsalaväg till regeringen. Detta gjordes våren 2016. Regeringen har ännu inte fattat beslut om vårt överklagande.

Trafikverket har nu tvingats senarelägga sina planer för byggande av den nya Onsalavägen Rösan - Forsbäck med ett år.

Vi anlitar juridisk hjälp, GBH Miljörätt, för detta.

Här kan du ladda ner överklagandet.

Här finns Trafikverkets yttrande över vårt och andras överklagande.

Här vårt yttrande över Trafikverkets yttrande.

Ett eventuellt avslag på överklagandet till regeringen kan överprövas av Högsta Förvaltningsdomstolen. Även till detta behövs juristhjälp.

En förutsättning för att vägen skall kunna byggas är att Trafikverket får Länsstyrelsens godkännande när det gäller skydd av djur och växter i vägområdet. Denna process pågår. Eventuella beslut av länsstyrelsen att godkänna Trafikverkets miljöåtgärder dispens kan överklagas till Mark och miljödomstolen och eventuellt till Miljöverdomstolen.

Skrivelse till länsstyrelsen med begäran om tillsyn angående påverkan av ny väg 940 på mindre hackspett.

Skrivelse till länsstyrelsen med begäran om tillsyn angående påverkan av ny väg 940 på fladdermöss.

Förslaget till ny väg 940 Rösan - Forsbäck innebär mycket allvarliga konsekvenser för den värdefulla naturmiljön, där vägen är tänkt att gå. Miljöbalken och artskyddsförordningen ställer hårda krav på Trafikverket. Det är därför mycket angeläget att alla vi som är bekymrade över vägförslaget tillsammans åstadkommer en grundlig prövning av om detta förslag verkligen är förenligt med miljölagstiftningen. En sådan prövning kräver kompetens, juridisk och eventuellt annan kompetens. Sådan kompetens kostar pengar. Värna Onsala räknar med ekonomiskt stöd från medlemmar och sympatisörer. Det har flutit in mycket värdefulla gåvor, men det behövs mer. Bl.a. har föreningen fått ett värdefullt bidrag från Göteborgs Ornitologiska Förening, gof.nu.

Stöd kampen mot ny väg 940 Rösan - Forsbäck genom att sätta in ett belopp på vårt bankgiro 371-5844 eller swisha till 123 041 04 72.

Medlemsavgiften för 2018 i Värna Onsala är 100 kr.
Stöd och/eller delta i vårt viktiga arbete! Bli medlem i Värna Onsala! Anmäl dig genom att skicka mail till varnaonsala@gmail.com.

Vi samarbetar med Göteborgs ornitologiska förening gof.nu och Kungsbacka naturskyddsförening.